ผู้บริโภคหลายท่าน อาจเคยสังเกตพบความแตกต่างของโยเกิร์ตแดรี่แมนส์กับโยเกิร์ตทั่ว ๆ ไป
และมีความสงสัยว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งเราได้รวบรวมไว้ดังนี้
 
 
คำถาม : เหตุใดโยเกิร์ตแดรี่แมนส์ จึงมีรสชาติต่างกัน บางถ้วยมีรสเปรี้ยวน้อย บางถ้วยเปรี้ยวมาก ?

คำตอบ : เหตุที่รสชาติของโยเกิร์ตมีรสชาติเปรี้ยวแตกต่างกันนั้น มีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิต
โดยวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีทางวิทยาศาสตร์เข้าไปควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้
โยเกิร์ตที่ผลิตจะมีรสเข้มข้นขึ้นตามอายุการเก็บ กล่าวคือ โยเกิร์ตที่ใกล้ถึงวันที่ระบุไว้ในฉลาก จะมี
รสชาติเข้มข้นขึ้น หรือเปรี้ยวมากขึ้นนั่นเอง
 
 
คำถาม : ทำไมโยเกิร์ตจึงอยู่ได้นานถึง 15 วัน หรือ 25 วัน สำหรับรสธรรมชาติ ทั้ง ๆ ที่ทำจากนมสด
และไม่ใช้วัตถุกันเสีย ?

คำตอบ : เนื่องจากโยเกิร์ตผลิตจากนมสดแท้จากฟาร์มโคนม และแพะนมของเราเอง เป็นนมสดที่มี
มาตรฐานด้านคุณภาพสูง และผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด พิถีพิถันกว่า 10 ชั่วโมง จนได้โยเกิร์ต
ที่มีคุณภาพ สะอาด คงคุณค่าของนมอย่างครบถ้วน และเก็บได้นานถึง 15 วัน หรือมากกว่า หากอยู่
ในอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 1-7 องศาเซลเซียส ซึ่งหลักการดังกล่าว เป็นหลักธรรมชาติ กล่าวคือ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่สด สะอาด ย่อมมีรสชาติที่ดีกว่า และเก็บได้นานกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากวัตถุดิบที่ไม่สด และไม่สะอาด
 
 
คำถาม : หากเลยวันที่ระบุไว้ในฉลาก เรายังสามารถบริโภคได้หรือไม่ ?

คำตอบ : ได้ เพราะวันที่ระบุไว้ในฉลากนั้น เป็นการระบุถึง "วันที่เหมาะแก่การบริโภค" ไม่ใช่วันหมด
อายุ โดยเราจะระบุไว้ประมาณ 15 วัน หรือ 25 วัน นับจากวันผลิต ซึ่งเป็นช่วงที่โยเกิร์ตมีรสชาติดี
เหมาะแก่การบริโภค หากจะเปรียบเทียบกับผลไม้ก็ได้ ตามความสุกงอมของผลไม้ดังกล่าว ตาม
ความชอบของแต่ละคน
 
 
คำถาม : แล้วทราบได้อย่างไรว่า โยเกิร์ตเสีย หรือหมดอายุ ?

คำตอบ : สามารถทราบว่าโยเกิร์ตเสีย หรือหมดอายุได้ง่าย ๆ โดยการมองดูเนื้อโยเกิร์ต หากพบว่า
เนื้อโยเกิร์ตมีสีเหลืองเข้ม หรือเกิดการแยกตัวเป็นของเหลว แสดงว่า โยเกิร์ตนั้นเสีย หรือหมดอายุ
 
 
คำถาม : สิ่งที่ติดอยู่ที่ฝาถ้วย คืออะไร ?

คำตอบ : สิ่งที่เห็นเป็นสีขาวขุ่นนั้น เป็นไขมันเนยบางส่วนที่เหลืออยู่ นอกเหนือจากไขมันส่วนใหญ่ที่ได้
ถูกนำออกไปแล้ว จะแยกตัวจากเนื้อนมที่ผลิตโยเกิร์ตมาอยู่ที่ผิวชั้นบน หรือติดอยู่กับฝาถ้วยไขมันเนย
ส่วนนี้มีรสชาติอร่อย หอมมัน ออกรสชาตินมอย่างแท้จริง
 
 
คำถาม : ฝาถ้วยเปิดอย่างไร ?

คำตอบ : เนื่องจากถ้วย ถูกออกแบบโดยผู้ผลิต จึงมีวิธีการเปิดและปิดโดยเฉพาะ คือ เปิดง่ายนิดเดียว
เพียงแค่ปลดขอบฝาถ้วยไปรอบ ๆ ปากถ้วย ฝาถ้วยก็จะหลุดออกมา (คำเตือน : อย่า! กดฝาถ้วย
เพราะจะทำให้เนื้อโยเกิร์ตกระเด็นออก)
 
 
 
Cow Milk Natural Yoghurt
 
Goat Milk Natural Yoghurt
 
 
 
 
DELIVERY
Delivery Pack of 24 and 18 Cups
Call NOW :
09-2926-1582,
0-2918-7128, 0-2918-7792
 
 
FIND OUR PRODUCTS
 
@ VILLA MARKET (วิลล่า มาร์เก็ต)
@ GOLDEN PLACE (โกลเด้น เพลส)
@ ร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพทั่วไป
ในเขตกรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
รับให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจอาหารนม
สนใจติดต่อ
09-2926-1582, 0-2918-7128, 0-2918-7792
 
 
 
Home About Us Products Knowledge FAQ Contact Us